Phiên họp lần thứ IX của Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Phiên họp lần thứ IX của Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Updated : 13/06/2022

Ngày 10/6/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Phiên họp lần thứ IX nhằm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường tại Phiên họp lần thứ VIII, thông qua một số văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường và Đánh giá, xếp loại chất lượng năm học 2021-2022 đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

Hội đồng trường đã nghe  Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường tại Phiên họp lần thứ VIII; tờ trình phê duyệt chủ trương mở chuyên ngành đào tạo Tiếng Anh Thương mại điện tử và Tiếng Nhật Thương mại; Tờ trình cho phép sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Trường Đại học Ngoại ngữ; báo cáo về chỉ tiêu được Đại học Đà Nẵng giao năm 2022 và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022; báo cáo tự đánh giá, xếp loại chất lượng năm học 2021-2022 của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Các thành viên Hội đồng trường đã tập trung thảo luận và thống nhất cao với các nội dung tại phiên họp.
 
TS. Đào Thị Thanh Phượng - Chủ tịch Hội Đồng trường trân trọng cám ơn, ghi nhận những ý kiến đóng góp rất trách nhiệm và tâm huyết của tất cả thành viên Hội Đồng trường, đặc biệt là các thành viên mời đến từ các cơ quan ban ngành của thành phố Đà Nẵng và các doanh nghiệp. Đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội đồng trường trong thời gian tới.
 
Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Phiên họp lần thứ IX của Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc thành công tốt đẹp.
 
Một số hình ảnh tại Phiên họp: