Khoa tiếng Nhât-Hàn-Thái

Cập nhật:
 
Hiện nay Khoa tiếng Nhật - Hàn - Thái được tách thành: Khoa Ngôn ngữ và Văn Hóa Nhật Bản, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc và Tổ tiếng Thái Lan. Xem các quyết định tại đây. Xem thông tin về nhân sự lãnh đạo tại đây
 
 
Thông tin liên hệ: 
Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng 
Điện thoại: (+84). 236.  3699341
Email: jkt@ufl.udn.vn    website: http://lms3.ufl.udn.vn/course/index.php?categoryid=1
 
Giới thiệu chung: 
   Tháng 11 năm 2007 Khoa Nhật - Hàn - Thái được thành lập trên cơ sở tách tổ tiếng Nhật, tổ tiếng Hàn, tổ tiếng Thái từ Khoa Trung - Nhật. Tổ tiếng Nhật thành lập năm 2003, tổ tiếng Hàn thành lập năm 2005, tổ tiếng Thái thành lập năm 2006. Là những chuyên ngành có đội ngũ giảng viên còn non trẻ. Trong thời gian qua Khoa luôn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức Jica Nhật Bản, Koica Hàn Quốc, Tổng lãnh sự quán Thái Lan. Hàng năm các giảng viên của Khoa đều tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn trong và ngoài nước. Mặc dù đội ngũ cán bộ cơ hữu còn mỏng (tổ tiếng Nhật 7 GV, tổ tiếng Hàn 2GV, tổ tiếng Thái 2GV, 1 cán bộ văn phòng) nhưng hiện nay Khoa có 3 giảng viên đang tham gia các khóa đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Ngoài đội ngũ cán bộ cơ hữu, hiện có 5 chuyên gia Nhật Bản, 5 chuyên gia Hàn Quốc và 2 chuyên gia Thái Lan cùng tham gia giảng dạy tại Khoa.
 
Chức năng nhiệm vụ:
1. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Phối hợp với các Phòng chức năng thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học đối với GV, chương trình đào tạo.
 
3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.
 
4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bối dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc phân cấp quản lý của Khoa.
 
5. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.
 
 
Cơ cấu nhân sự Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái:
 
STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ kiêm nhiệm thứ 1 Chức vụ kiêm nhiệm thứ 2 CDNN Trình độ 
1 Nguyễn Thị Như Ý Trưởng khoa     GV TS
2 Nguyễn Thị Sao Mai  Phó Trưởng khoa     GV ThS
3 Hoàng Phan Thanh Nga  Phó Trưởng khoa     GV ThS
4 Nguyễn Ngọc Tuyền  TBM tiếng Hàn Quốc     GV TS
5 Trần Thị Lan Anh  Giảng viên cơ hữu     GV TS
6 Nguyễn Thị Vũ Đào Giảng viên cơ hữu     GV ThS
7 Đỗ Thị Quỳnh Hoa  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
8 Khương Diệu My Giảng viên cơ hữu     GV ThS
9 Nguyễn Thị Bình Sơn  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
10 Nguyễn Thị Phương Thu  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
11 Bùi Thị Hồng Trâm  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
12 Bùi Tố Quỳnh Trang Giảng viên cơ hữu     GV ThS
13 Ngô Trần Việt Trinh Giảng viên cơ hữu     GV ThS
14 Nguyễn Thị Ngọc Liên  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
15 Dương Quỳnh Nga  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
16 Nguyễn Thị Hồng Ngọc  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
17 Phạm Thị Thanh Thảo  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
18 Trần Ngô Nha Trang  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
19 Phạm Thị Thu Trang Giảng viên cơ hữu     GV ThS
20 Dư Thoại Tú  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
21 Phan Trọng Bình  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
22 Đặng Trần Anh Thư Giảng viên cơ hữu     GV ThS
23 Nguyễn Thị Như Ý  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
24 Nguyễn Kiều Yến Giảng viên     GV ThS
25 Nguyễn Thị Thanh Trúc Giảng viên     GV ThS
26 Phan Thị Thủy Tiên Giảng viên     GV ThS
27 Hoàng Thị Tố Uyên Giảng viên     GV ThS
28 Nguyễn Thuỷ Bảo Anh  Hỗ trợ, phục vụ     CV ĐH
29 Lê Phạm Quỳnh Trâm Hỗ trợ, phục vụ     CV ĐH
 
 Print