Đảng Ủy

Bí thư Đảng ủy:
        Đồng chí Trần Hữu Phúc
 
Phó Bí thư Đảng ủy:
        Đồng chí Đào Thị Thanh Phượng
 
Ban Thường vụ Đảng ủy
 1. Đồng chí  Nguyễn Văn Long
 2. Đồng chí  Trần Hữu Phúc
 3. Đồng chí  Đào Thị Thanh Phượng
Ban Chấp hành Đảng bộ:
 1. Đồng chí Lê Thị Xuân Ánh
 2. Đồng chí Nguyễn Hữu Bình
 3. Đồng chí Phạm Thị Thu Hương
 4. Đồng chí  Huỳnh Ngọc Mai Kha
 5. Đồng chí  Nguyễn Văn Long
 6. Đồng chí  Trần Hữu Phúc
 7. Đồng chí  Đào Thị Thanh Phượng
 8. Đồng chí  Nguyễn Hữu Quý
 9. Đồng chí  Nguyễn Hồng Thanh
 
 Print