Hội Sinh viên

 
Thông tin chung:
   - Văn phòng:  131 Lương Nhữ Hộc - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
   - Điện thoại:    (+84). 236. 3699320
   - Website:       [Đang xây dựng]
   - Email:           hoisinhvien@ufl.udn.vn
 
Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng, được thành lập vào ngày 20 tháng 01 năm 2005. Hội Sinh viên Nhà trường hiện có 10 Liên Chi hội trực thuộc và hơn 6000 hội viên, bao gồm các Liên chi Hội sau:                 
            - Liên chi Hội Khoa tiếng Anh;
            - Liên chi Hội Khoa tiếng Nga;
            - Liên chi Hội Khoa tiếng Pháp;
            - Liên chi Hội Khoa tiếng Trung;
            - Liên chi Hội Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản;
            - Liên chi Hội Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc;
            - Liên chi Hội Khoa tiếng Anh chuyên ngành;
            - Liên chi Hội Khoa Quốc tế học;
            - Liên chi Hội Khoa Sư phạm Ngoại ngữ;
            - Liên chi Hội Tổ tiếng Thái.
 
12 Câu lạc bộ trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN gồm:
- CLB Biên phiên dịch tiếng Anh – CETI
- CLB M.Y.S.T
- CLB Quan hệ Quốc tế
- CLB Truyền thông Multi Media
- CLB tiếng Anh Engish fot You - E4U
- CLB tiếng Anh XCLUB
- CLB Guitar
- CLB Bóng chuyền
- CLB đọc sách ngoại văn B.READ
- CLB Kỹ năng PCA
- CLB Võ thuật Vovinam
- CLB Múa Mis.Lustre
- CLB người dẫn chương trình UFLS MC Club
- CLB Bóng rổ (UBC)
 
 
* Chức năng, nhiệm vụ:
   Hội Sinh viên là tổ chức chính trị-xã hội của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự lãnh đạo của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên cùng thực hiện các nhiệm vụ chung của Trường Đại học Ngoại ngữ.
   Kế thừa, phát huy truyền thống của phong trào sinh viên của cơ sở Trường Đại học Ngoại ngữ trước đây, Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ đang ra sức củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để thực sự trở thành mặt trận đoàn kết tập hợp rộng rãi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn thanh niên, góp phần vào thành quả chung của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
 KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2023-2026
 
STT
Họ và tên
Chức vụ
 
 
 1.  
Đào Ngọc Vinh
Chủ tịch Hội Sinh viên
 
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên
 
 1.  
Nguyễn Trần Thảo Nhi
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên
 
 1.  
Lê Võ Quỳnh Anh
Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên
 
 1.  
Trần Hoàng Dương San
Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên
 
 1.  
Trần Thị Khánh An
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 1.  
Dương Thị Hoàng Châu
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 1.  
Phạm Mai Trường Hải
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 1.  
Trương Gia Khanh
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 1.  
Võ Thị Mỹ Linh
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 1.  
Trần Hữu Mẫn
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 1.  
Nguyễn Thị Thảo My
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 1.  
Nguyễn Ánh Quang
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 1.  
Trịnh Công Quý
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 1.  
Nguyễn Thái Bảo Quyên
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 1.  
Trần Đinh Minh Triết
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 1.  
Trần Thị Diệu Vi
Ủy viên BCH Hội Sinh viên
 
 
 
 
BCH HỘI SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐHNN
 
 
 Print