NULL

THÔNG BÁO: Tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển theo đề án của trường ĐHNN – ĐHĐN năm 2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào các ngành theo phương thức xét tuyển theo đề án của trường ĐHNN - ĐHĐN như sau :
 
1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển 
Danh sách các ngành tuyển sinh đào tạo, chỉ tiêu (dự kiến) được qui định trong Phụ lục 1 đính kèm.
2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên 
- Vùng tuyển: tuyển sinh trong nước và ngoài nước
- Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển
3.1. Nguyên tắc đăng ký 
- Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng trong Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu DDF1). Các ngành đăng ký trong danh mục các ngành xét tuyển tại Phụ lục1 đính kèm. 
- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét. 
- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT); trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.
3.2. Nguyên tắc xét tuyển 
- Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. 
- Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 
- Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa điều kiện và vượt chỉ tiêu đã công bố thì sử dụng tiêu chí để xét tuyển theo thứ tự như sau: (1) thứ tự các đối tượng, (2) điểm trung bình HK1 năm lớp 12.
- Thí sinh không cung cấp đầy đủ minh chứng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được xét tuyển. 
- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian qui định của Trường ĐHNN - ĐHĐN. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Trường ĐHNN - ĐHĐN xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung hoặc hình thức xét tuyển khác. 
4. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển
4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 
Hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu DDF1) có đầy đủ thông tin theo quy định. Thí sinh tải mẫu đơn trên trang tuyển sinh của ĐHNN tại địa chỉ http://tuyensinh.ufl.udn.vn; 
- Bản photo chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
- Bản photo chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu đã TN);
- Bản photo học bạ THPT/giấy xác nhận điểm học THPT;
- Biên lai nộp lệ phí ĐKXT (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ) hoặc bản photocopy biên lai chuyển lệ phí ĐKXT qua bưu điện (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc minh chứng chuyển lệ phí qua tài khoản; 
- Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên);
- Minh chứng thuộc đối tượng xét tuyển.
4.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển 
Lệ phí đăng ký xét tuyển: 45.000 đ/hồ sơ.
4.3. Cách nộp lệ phí đăng ký xét tuyển 
Thí sinh chọn một trong bốn hình thức nộp lệ phí đăng ký xét tuyển: 
Cách 1: Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng;
Cách 2: Chuyển tiền qua bưu điện đến Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng;
Cách 3: Chuyển lệ phí vào tài khoản của Trường ĐHNN - ĐHĐN theo thông tin sau :
Tên đơn vị : Trường Đại học Ngoại ngữ
Số tài khoản : 2009201001192
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chợ Mới, Nam Đà Nẵng
 
Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐHNN – ĐHĐN; Họ và tên thí sinh; Ngày sinh; Số điện thoại liên hệ.
5. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
5.1. Thời gian nhận hồ sơ 
Từ ngày 17/6/2020 đến 17h00 ngày 31/7/2020 (tính theo dấu bưu điện).
5.2. Địa điểm nhận hồ sơ 
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang Tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://tuyensinh.ufl.udn.vn hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường ĐHNN - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3699335 hoặc 0236.3699321./.