Đào tạo

Danh sách thi, số báo danh, lịch thi và tập huấn trước khi thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 14/5/2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách thi, số báo danh, lịch thi và tập huấn trước khi thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 14/5/2023 

 

Thời gian tập huấn trước thi: 16h00, ngày 12/5/2023 (thứ Sáu), tại Phòng HC504, trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng  

Thời gian thi: ngày 14/5/2023, cụ thể như sau: 

Ca thi buổi sáng: thí sinh có mặt lúc 6h45, ngày 14/5/2023 (Chủ Nhật) tại phòng chờ HC201 

Ca thi buổi chiều: thí sinh có mặt lúc 13h15, ngày 14/5/2023 (Chủ Nhật) tại phòng chờ HC201 

Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

  

 Hình thức thi: Thi trên máy tính. 

Lưu ý:  

- Thí sinh xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh  

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân,     

- Thí sinh không mang theo tư trang cá nhân, tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác (kể cả ví tiền, bút viết, đồng hồ và điện thoại di động và các phương tiện thu phát,...) vào khu vực thi.  

- Thực hiện theo đúng các nội quy, yêu cầu hướng dẫn làm bài thi (bậc 3-5) trên máy tính ở địa chỉ:  http://ufl.udn.vn/huongdanvstep 

  

  Danh sách thi, số báo danh, phòng thi xem bên dưới (Thí sinh lưu ý danh sách thi và phòng thi buổi sáng và buổi chiều).

 
 

Các tin khác: