Danh sách thi, lịch thi và hiệu lệnh thi kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Quốc gia, Kỳ thi ngày 05/10/2019

Updated : 02/10/2019

 
 

BUỔI THI

GIỜ THI

CÔNG VIỆC

SÁNG

Ngày 05/10/2019

7h00

- Thí sinh có mặt tại phòng thi

- Cán bộ coi thi có mặt tại phòng  Hội đồng

7h25

Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi

7h35

-Phát phiếu tài khoản dự thi cho thí sinh và hướng dẫn thí sinh làm bài

-Thí sinh đăng nhập tài khoản trên hệ thống, thử tai nghe và ghi âm

7h45

Thí sinh bắt đầu làm bài

 

Lưu ý:

- Thí sinh xuất trình CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, không được mang các tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác vào phòng thi, kể cả đồng hồ đeo tay.

- Thông tin Phòng thi và Số báo danh (sẽ được Nhà trường cập nhật trong tuần đến)

 

 

Danh sách phòng thi:

 

 
 
Hướng dẫn làm bài đối với Thí sinh Dự thi Khảo sát năng lực tiếng Anh.

 

 Print