Đại học Đà Nẵng công bố thông tin tuyển sinh vào các cơ sở đào tạo thành viên năm 2023

Updated : 2023/01/21

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2023 vào 9 trường đại học thành viên và đơn vị đào tạo trực thuộc (cơ sở đào tạo thành viên) với tổng cộng 146 ngành, chương trình đào tạo khác nhau thuộc 16 lĩnh vực.

Các cơ sở đào tạo thành viên của ĐHĐN sử dụng 4 phương thức tuyển sinh chính gồm:

(1) Xét tuyển theo điểm thi THPT;

(2) Xét học bạ THPT;

(3) Xét tuyển sinh riêng;

(4) Xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Kỳ thi đánh giá năng lực của khối các trường sư phạm.

Một số chuyên ngành, ngành, chương trình đào tạo mới mở được tuyển sinh lần đầu năm 2023 để đáp ứng nhu cầu của xã hội gồm:

Chuyên ngành Marketing số giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh của Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN;

Ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, ĐHĐN;

Chuyên ngành Công nghệ nano của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, ĐHĐN

Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của ĐHĐN năm 2023 vui lòng tham khảo tại: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/9429

Tin Ban Đào tạo ĐHĐN

 
 Print