Danh sách, lịch thi và hiệu lệnh thi kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Quốc gia Kỳ thi ngày 11/8/2019

Updated : 06/08/2019

 
 
 
 
BUỔI THI
GIỜ THI
CÔNG VIỆC
PHÒNG THI
SÁNG
Ngày 11/8/2019
7h00
- Thí sinh có mặt tại phòng thi
- Cán bộ coi thi có mặt tại phòng  Hội đồng
Phòng thi số 01, 02, 03 và 04
7h25
Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi
7h35
-Phát phiếu tài khoản dự thi cho thí sinh và hướng dẫn thí sinh làm bài
-Thí sinh đăng nhập tài khoản trên hệ thống, thử tai nghe và ghi âm
7h45
Thí sinh bắt đầu làm bài
CHIỀU
Ngày 11//2019
13h30
- Thí sinh có mặt tại phòng thi
- Cán bộ coi thi có mặt tại phòng  Hội đồng
Phòng thi số 05, 06, 07 và 08
13h45
Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến quy chế thi
13h55
-Phát phiếu tài khoản dự thi cho thí sinh và hướng dẫn thí sinh làm bài
-Thí sinh đăng nhập tài khoản trên hệ thống, thử tai nghe và ghi âm
14h05
Thí sinh bắt đầu làm bài
                                                           
 
Lưu ý:

- Thí sinh xuất trình CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, không được mang các tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác vào phòng thi, kể cả đồng hồ đeo tay.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn làm bài đối với Thí sinh Dự thi Khảo sát năng lực tiếng Anh.

 
 Print