DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT NAT-TEST 11/04/2021

Updated : 15/03/2021

Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin nếu phát hiện bất cứ sai sót nào xin hãy liên hệ theo số điện thoại phía dưới thông báo.
*Đây là danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi, không phải danh sách số báo danh và phòng thi. Thí sinh vui lòng theo dõi thông báo về số báo danh và phòng thi công bố khoảng 1 tuần trước ngày thi chính thức.
 
CẤP ĐỘ N2
STT
Họ và tên (IN HOA KHÔNG DẤU)
Ngày tháng năm sinh
 1.  
TRUONG THI KIM THOA
1986/01/01
 1.  
PHAN THI PHUONG NGOC
1999/01/01
 1.  
PHAM TUAN VU
1995/03/02
 1.  
NGUYEN THI PHUONG HANG
1999/10/06
 1.  
HOANG THI THANH HANG
1999/01/11
 1.  
BUI THI MINH TAM
1999/01/02
 1.  
NGUYEN THI THUY HANG
1998/05/27
 1.  
TRAN HUNG VI
2002/03/27
 1.  
NGUYEN THI THANH HUE
1999/07/19
 1.  
NGUYEN THI LE HANG
1999/04/20
 1.  
LE THI NGOC VIEN
1999/05/30
 1.  
PHAN THANH NHAN
1993/01/26
 1.  
NGUYEN THI PHUONG THAO
1999/01/01
 1.  
NGUYEN THI HANH
2000/03/29
 1.  
NGUYEN THI THANH HUYEN
1999/01/10
 1.  
DUONG ANH DUC
1990/03/29
 1.  
MAI THI HONG TIEN
1993/04/20
 1.  
LE THI THAO
2000/01/15
 1.  
DO THI BAO CHAU
1999/08/11
 1.  
NGUYEN HOANG PHUONG UYEN
1999/11/02
 1.  
NGUYEN VU NGOC PHUOC
1996/01/05
 1.  
DO NGUYEN DOAN THY
1999/09/12
 1.  
THAI THI NHAT MUONG
1999/04/28
 1.  
PHAM THI THANH TAM
1999/01/15
 1.  
NGUYEN THI TIEU MY
1998/11/26
 1.  
PHAN THI THAO TRANG
1995/10/10
 1.  
HO NGUYEN THAO HIEU
1999/01/01
 1.  
VAN THI MY THUYEN
1990/02/01
 1.  
NGUYEN THI THUONG
1999/11/28
 1.  
TRUONG QUY NHA CHI
1998/10/20
 1.  
NGUYEN THI THUY TRANG
1997/04/24
 1.  
LA THUC OANH
1997/01/19
 1.  
HUYNH THI NHI
1999/01/24
 1.  
NGUYEN THI BICH HANH
1997/09/24
 1.  
MAI THUY THU HIEN
1999/07/17
 1.  
LE VAN ANH
1997/10/21
 1.  
DAO VAN VIET
1990/09/16
 1.  
NGUYEN SON TUNG
1989/08/24
 
 
CẤP ĐỘ N3
STT
Họ và tên (IN HOA KHÔNG DẤU)
Ngày tháng năm sinh
 1.  
TRAN THI THANH THU
1996/02/26
 1.  
TRAN THI VAN
1998/05/23
 1.  
HOANG DANG HUYNH LONG
2000/02/10
 1.  
DANG LE NHAT PHUONG
1992/12/18
 1.  
LE THI PHUONG ANH
1998/06/04
 1.  
LUU QUANG THAI
1996/09/23
 1.  
TRAN HUNG VU
2002/03/27
 1.  
NGUYEN KIEU DIEM
1998/10/20
 1.  
NGUYEN THUY VI
1999/07/01
 1.  
PHAM VAN QUYEN
1994/03/05
 1.  
CHAU THI TU
1998/02/02
 1.  
DANG VAN THONG
1997/12/30
 1.  
LE VAN THANH
1993/09/15
 1.  
DAO VAN VIET
1990/09/16
 1.  
NGO MINH HIEU
1991/12/05
 1.  
TRAN VIET HUNG
1996/05/10
 1.  
LE NGOC DIEP
1999/06/24
 1.  
NGUYEN THUY VI
1999/07/01
 1.  
LE TUONG VI
1998/09/01
 1.  
PHAM NHU QUYNH
2000/03/15
 1.  
VAN THI KHANH NGOC
1999/02/26
 1.  
NGUYEN NGOC TIN
1992/06/21
 1.  
NGUYEN THI TY NA
1995/04/05
 1.  
HO DUC VIET
1995/12/23
 1.  
TRAN HOAI MY
2000/07/12
 1.  
DUONG THI TU TAM
1990/03/29
 1.  
DINH HAI MIEN
1998/01/07
 1.  
NGUYEN THI XUAN LUNG
1995/02/03
 1.  
LY THI THANH BINH
1997/01/02
 1.  
NGUYEN THI HANG
1999/09/27
 1.  
HO THI HOAI PHUONG
1992/02/05
 1.  
PHAN THI QUYNH TRANG
1997/12/17
 1.  
TRINH DINH AN
1999/09/02
 1.  
LE HUU PHUOC
1997/01/01
 1.  
PHAN THI QUYNH HOA
1996/02/03
 1.  
PHAN TAN PHONG
1997/10/20
 1.  
HOANG NGUYEN PHUOC
1994/04/20
 
 
CẤP ĐỘ N4
STT
Họ và tên (IN HOA KHÔNG DẤU)
Ngày tháng năm sinh
 1.  
TRAN THI THANH THU
1996/02/26
 1.  
NGUYEN HUNG CUONG
1991/02/05
 1.  
NGUYEN THI THANH TRA
1997/04/03
 1.  
NGUYEN THI NGOC LINH
2000/06/23
 1.  
NGUYEN THI HIEN
1981/09/27
 1.  
DO THI TRUC VY
1999/08/10
 1.  
PHAN THI NHA Y
1997/09/09
 1.  
LE THI THAO NHI
1999/10/30
 1.  
NGUYEN THI THUY HANG
2000/04/08
 1.  
NGUYEN THANH HAU
2000/02/07
 1.  
DO THI LE NHAT
1998/07/04
 1.  
VO MINH DUYEN
1995/07/21
 1.  
TRAN HIEN THUONG
1999/04/06
 1.  
HA DUY NGUYEN
2002/03/18
 1.  
PHAM THI TUONG VY
2002/08/16
 1.  
NGUYEN THI HAI VAN
2002/08/03
 1.  
LE DANG KIEU TRINH
2002/04/25
 1.  
VO DOAN NGOC PHAT
2002/11/01
 1.  
TRAN MINH TRUNG
2002/08/30
 1.  
NGUYEN THI NU
1999/02/02
 1.  
CHAU NGOC NHAT PHI
2002/10/02
 1.  
NGUYEN THI THANH THUY
1997/08/25
 1.  
LE TUAN MINH
2002/01/31
 1.  
LE THUY TRANG
2001/10/17
 1.  
DO THI TUONG VI
2002/03/12
 1.  
NGUYEN SONG TRANG
2001/09/13
 1.  
DAO THI MINH TAM
1993/01/22
 1.  
PHAN DINH QUOC BAO
1991/10/15
 1.  
HO THI HONG VAN
2000/09/09
 1.  
LE QUOC CHI
1992/09/20
 1.  
PHAN XUAN HOANG
2000/06/21
 1.  
NGUYEN THANH THUYEN
1996/10/16
 1.  
NGO THI TRA MI
2003/04/08
 1.  
VO THI ANH TRUC
2002/04/10
 1.  
PHAM THI TRANG
2002/10/12
 1.  
DANG THI QUYNH NHU
2000/06/04
 1.  
VO THI THU PHUONG
2002/12/14
 1.  
LE THI HANG NGA
1999/02/15
 1.  
NGUYEN DUC LAM
1997/10/18
 1.  
NGUYEN DINH LONG
1995/02/10
 1.  
NGUYEN THI GIA NGHIA
1999/06/09
 1.  
NGUYEN THI THANH TAM
2002/01/28
 1.  
DO DUY HAO
2002/09/09
 1.  
TRAN THI KIEU DIEM
2002/05/23
 1.  
HUYNH THI THANH THUY
2002/03/24
 1.  
LE THU THOA
2002/03/31
 1.  
LE DANG TRIEU MY
2002/08/08
 1.  
TA THI THU TRANG
2002/01/02
 1.  
CAO THI LY LY
2002/07/23
 1.  
TRAN DUC BAO
2000/02/07
 1.  
TRAN THI THU HIEN
2000/02/01
 1.  
NGUYEN THI THUC ANH
1981/09/08
 1.  
LE DAC KHANH TRINH
1999/08/23
 1.  
A DOR
1994/12/03
 1.  
LE THI HUONG LAI
1997/01/02
 
 
CẤP ĐỘ N5
STT
Họ và tên (IN HOA KHÔNG DẤU)
Ngày tháng năm sinh
 1.  
PHAM LAI PHUONG QUYNH
1994/12/01
 1.  
LE THI KIM DUYEN
1995/06/03
 1.  
TRAN THI HIEP
1997/05/02
 1.  
TRAN DINH NHAT PHUC
2003/08/01
 1.  
NGUYEN THI BICH HUE
1998/04/21
 1.  
TRAN THI THAO LINH
2003/08/01
 1.  
NGUYEN THI HONG NHUNG
2002/02/21
 1.  
PHAN THI TRANG
2002/06/15
 1.  
LE THI NHU QUYNH
1995/10/19
 1.  
NGUYEN THI TU QUYNH
1995/12/17
 1.  
VO HONG LINH
2000/02/20
 1.  
TU VAN HAI
2003/05/04
 1.  
CHAU THI DUYEN
2001/03/19
 1.  
TRAN QUANG THAI
1999/02/09
 1.  
LE THI KIM CHI
1998/06/16
 1.  
TRAN VIET DINH PHUC
1997/11/04
 1.  
VO LAN ANH
2002/02/17
 1.  
DO THI ANH MAI
2001/09/18
 1.  
HUYNH NGOC TAI
2002/05/22
 1.  
BUI ANH DAI
2002/02/11
 1.  
DO THI ANH THU
2000/01/14
 1.  
PHAM THI TO TRINH
1998/02/20
 1.  
NGUYEN VAN NGAN
2000/12/28
 1.  
Y DE MOR NIE SIENG
2002/05/04
 1.  
THAO A CHIN
2000/09/12
 1.  
BUI THI ANH THU
2002/06/04
 1.  
HOANG DIEM QUYNH
2002/02/15
 1.  
BUI VAN QUOC
1993/11/07
 1.  
NGUYEN THI THAO NGUYEN
1998/05/30
 1.  
TRAN VAN TAI
1998/09/08
 1.  
DUONG HOANG LE THUY
1996/04/20
 1.  
NGUYEN THI KIM CHUNG
2002/12/16
 1.  
TRUONG VU PHU
2002/01/25
 
 
Thông tin liên hệ:
Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3699.341
Hotline: 0777.421.064
 
 Print