Danh sách thi tiếng Anh C1, cấp độ A2: tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Thái , cấp độ B2 tiếng Pháp, Hàn, Thái A2, Tiếng Việt và Tiếng Việt dự bị ngày 16/12/2018

Updated : 14/12/2018

Thời gian:

 - Sáng: Thí sinh có mặt lúc 6h15

-  Chiều: Thí sinh có mặt lúc 13h30

-  Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

 

Lưu ý:  
- Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh
- Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát ...vào khu vực thi
- Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ và bút xóa trong bài thi.
 
 Print