Danh sách thi và lịch thi năng lực tiếng Anh ngày 24/10/2020

Updated : 22/10/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thông báo danh sách thi, lịch tập huấn và thi năng lực tiếng Anh ngày 24/10/2020 như sau:
Thời gian tập huấn trước thi: 16h00 ngày 23/10/2020, phòng C401, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
 
Thời gian thi: Thí sinh có mặt lúc 6h45, Sáng ngày 24/10/2020 tại phòng C201,trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Danh sách thi, phòng thi, số báo danh: Ds thi 24.10.2020.xlsx
 
Lưu ý:

- Thí sinh xuất trình CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân,   

- Thí sinh không mang theo tư trang cá nhân, tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác (k c ví tin, bút viết, đồng h và đin thoi di động và các phương tin thu phát,...) vào khu vc thi.

- Thực hiện theo đúng các nội quy, yêu cầu hướng dn làm bài thi  (bậc 2 và bậc 3-5) trên máy tính  địa chhttp://ufl.udn.vn/huongdanvstep

 
 Đề nghị thí sinh có mặt tại hội đồng thi đúng thời gian và theo quy định
Trân trọng
 
 
 Print