Khảo sát về ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19

Updated : 19/04/2020

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc tiến hành khảo sát ý kiến của CBVC về tác động của dịch Covid-19, để có thông tin báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu của Bộ.
 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục kính gửi đến quý Thầy Cô đường link khảo sát dưới đây.
 
 
 Print