KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT QUỐC TẾ JLPT NGÀY 01/12/2019 TẠI ĐÀ NẴNG

Updated : 26/08/2019

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức "Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật Quốc tế JLPT lần 2 năm 2019" tại Đà Nẵng vào lúc 8h15 sáng ngày 01/12/2019. Chúng tôi xin được thông báo thời gian mua và nộp hồ sơ cụ thể như sau:
 
Thời gian mua và nộp hồ sơ:          Từ 12/08/2019 đến 06/09/2019                                                                                                                                                              (Sáng: 7:30 ~ 11:30; Chiều: 13:30 ~ 16:30; trừ thứ 7 và chủ nhật)
Phí hồ sơ dự thi:            30.000 VND/1 hồ sơ
  
Lệ phí thi          :          500.000 VND (N1, N2, N3 ); 450.000 VND (N4 và N5)
 
Địa điểm nộp phí hồ sơ dự thi và lệ phí thi:       Phòng Kế hoạch – Tài chính, tầng 1 khu nhà hiệu bộ
                                                                                Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.   
                                                   131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
 
Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: Văn phòng Khoa Nhật - Hàn - Thái, tầng 3 khu nhà hiệu bộ. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.Số ĐT liên hệ :   0236-36993411
Thời gian thi   : 8h15 sáng ngày 01/12/2019
 
Địa điểm thi   :   Trường Đại học Ngoại ngữ (131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng);
                           Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Trường Cao đẳng Công nghệ cũ, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng).
 
*Quy trình mua và nộp hồ sơ dự thi đối với Thí sinh:
- Nộp phí hồ sơ và lệ phí thi tại Phòng Kế hoạch Tài chính – tầng 1 khu nhà hiệu bộ, Trường ĐHNN.
- Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại Khoa tiếng Nhật – Hàn – Tháitầng 3 khu nhà hiệu bộ, Trường ĐHNN (xuất trình và nộp biên lai thu phí hồ sơ của Phòng KHTC)
 
- Nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái (xuất trình biên lai thu lệ phí thi của Phòng KHTC) sau khi đã hoàn thành những việc sau:
 
*Điền đầy đủ thông tin, dán 2 ảnh 3x4 vào hồ sơ và mang theo 1 bì thư (ghi rõ địa chỉ ) để vào giữa tháng 11 Trường sẽ gửi thẻ dự thi thông báo ngày giờ thi. Nếu địa chỉ không chính xác, thí sinh không nhận được thẻ dự thi đề nghị thí sinh xem thông tin số báo danh, phòng thi tại trang web http://ufl.udn.vn hoặc liên lạc đến Văn phòng Khoa kể từ ngày 20/11/2019.
 
* Lưu ý:
1/ Khi đến dự thi đề nghị thí sinh mang theo chứng minh nhân dân, bút chì 2B, tẩy. Trường hợp thí sinh không nhận được thẻ dự thi qua bưu điện đề nghị xem số báo danh và phòng thi trên trang web http://ufl.udn.vn và xuất trình chứng minh nhân dân tại phòng thi.
2/ Dự kiến sau 2 tháng kể từ ngày thi, thí sinh có thể xem kết quả online  theo địa chỉ sau: http://www.jlpt.jp/ (đăng nhập bằng số báo danh của thí sinh và password gồm 8 ký tự mà thí sinh đã điền trong hồ sơ đăng ký dự thi); sau khi có kết quả online khoảng 1 tháng TS sẽ nhận được Giấy chứng nhận tại Vpk (Thời gian trả kết quả kỳ thi tháng 12/2019: Buổi sáng Thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong vòng 1 tháng kể từ ngày có thông báo; khi đến nhận đề nghị TS xuất trình Thẻ dự thi và chứng minh nhân dân).
 Print