Thông báo đã chứng chỉ năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 06.7.2022

Updated : 2022/08/22

Mời thí sinh đến nhận chứng chỉ vào các buổi sáng thứ Hai, Tư, Sáu từ 8h00 đến 11h00 tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 
Lưu ý: Thí sinh nộp lại 01 bản CMND/CCCD photo có công chứng , đem theo bản gốc CMND/CCCD để đối chiếu thông tin khi đến nhận chứng chỉ
 
 Print