Thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 và thông báo mời ứng viên đạt xét tuyển Vòng 1 tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Updated : 2023/10/18

 Print