Thông báo lịch thi đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc gia ngày 28-29/11/2020

Updated : 11/11/2020

Lịch thi đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc gia ngày 28-29/11/2020
 
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc gia ngày 28-29/11/2020
 

Ngày thi dự kiến: 28-29/11/2020.

Thời gian thí sinh đăng ký: đến 17h00 ngày 19/11/2020.

Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Hình thức thi: Thi trên máy tính.

Đối tượng dự thi: Tất cả các đối tượng có nhu cầu 

Tập huấn trước khi thi (dự kiến): ngày 27/11/2020

Hồ sơ thi: 2 ảnh 4*6, 2 ảnh dán vào Phiếu đăng ký dự thi và hướng dẫn làm bài thi tải tại địa chỉ: http://ufl.udn.vn/huongdanvstep

(Lưu ý: ảnh dán hồ sơ chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh đằng sau ảnh)

+ 1 bản photo có công chứng các giấy tờ tùy thân có hiệu lực sau: chứng minh nhân dân/ hộ chiếu.

Xem chi tiết tại địa chỉ: 

http://ufl.udn.vn/vie/trang-truong-chi-tiet-van-ban/trang-truong-dao-tao/thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-cap-chung-chi-nang-luc-tieng-anh-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-danh-cho-viet-nam-.html

Lưu ý: 
  • Nhà trường không giải quyết các hồ sơ xin rút sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ.
  • Thí sinh đã nộp hồ sơ lưu ý theo dõi thông tin trên trang web của nhà trường và email cá nhân.
Trân trọng
 
 
 Print