Thông báo về tổ chức kỳ thi tiếng Nhật NAT-TEST ngày 9/8/2020

Updated : 19/06/2020

 
1. Ngày thi chính thức: 09/8/2020  (Chủ nhật) 
 
2. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: từ ngày 22/6/2020 đến ngày 10/7/2020
  Thời gian nhận hồ sơ:  Từ thứ 2 đến thứ 6
  Sáng: 8:00 ~ 11:00    Chiều: 14:00 ~ 17:00
 
3. Trình tự nộp hồ sơ:
Nhận phiếu đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi: tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, tầng 1 Khu hiệu bộ Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
Nộp hồ sơ đăng ký thi: tại Văn phòng Khoa Nhật – Hàn – Thái, tầng 3 Khu hiệu bộ Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
Hồ sơ đăng ký gồm có: 
Phiếu đăng ký dự thi (đã được ghi đầy đủ thông tin)
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Thẻ học sinh (đối với người chưa đủ tuổi để được cấp CMND) : photo không cần công chứng
Ảnh thẻ: 2 ảnh 3X4, ghi họ tên cấp độ thi sau ảnh, bỏ ảnh vào bì nilong nhỏ
*Lưu ý: Đối với trường hợp đăng ký chung từ 3 bộ hồ sơ trở lên nộp kèm danh sách thí sinh (ghi rõ thông tin : họ tên thí sinh, ngày tháng năm sinh, cấp độ thi, ảnh thẻ của mỗi thí sinh bỏ vào bao ni lông, kèm chung hồ sơ đăng kí của thí sinh)
    
4. Thời gian thi của các cấp độ
Buổi        Trình độ         Thời gian thi
Buổi sáng 5 kyu, 3 kyu 9h00~
Buổi chiều 2kyu, 4kyu 13h00~
 
5. Thời gian có mặt tại phòng thi: Trước 30 phút
Lưu ý:
a. Khi đi thi TS bắt buộc phải mang theo Giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Thẻ học sinh (đối với người chưa đủ tuổi để được cấp CMND), bút chì 2B, bút bi đen, tẩy. 
b. Thí sinh không mang theo Giấy tờ tùy thân có thể sẽ không được tham dự kỳ thi.
c.Thẻ dự thi chính thức thí sinh sẽ được phát vào ngày thi.
 
6. Địa điểm thi: Khu giảng đường Trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc - Đà Nẵng
 
7. Kết quả:
Kết quả của kỳ thi sẽ có sau 3 tuần kể từ ngày thi. 
Các TS theo dõi trên trang web http://www.nat-test.com để biết kết quả. 
Khi có kết quả từ bên Nhật, Khoa tiếng Nhật – Hàn - Thái sẽ thông báo trên web của Trường Đại học Ngoại Ngữ về "Lịch nhận Chứng chỉ và Bảng điểm". 
Thí sinh bắt buộc đem theo (1) Phiếu dự thi; (2) Biên lai thu tiền; (3) CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy khai sinh đến Văn phòng Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái (Tầng 3, Khu hiệu bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc - Đà Nẵng) để nhận kết quả. Trường hợp nhận kết quả thi theo nhóm, người nhận cần mang theo đầy đủ giấy tờ như trên của từng cá nhân. TS không mang theo giấy tờ đúng quy định thì sẽ không được nhận chứng chỉ và bảng điểm.
Ngoài ra theo quy định của đơn vị chủ quản tổ chức thi NAT-TEST phía Nhật Bản, Khoa tiếng Nhật – Hàn – Thái chỉ lưu trữ "Chứng chỉ" và "Bảng điểm" đến ngày thi của 03 kỳ thi sau kể từ kỳ thi mà thí sinh đã dự thi. Sau thời gian đó, Khoa tiếng Nhật – Hàn - Thái không lưu trữ và hoàn trả Chứng chỉ, Bảng điểm lại cho đơn vị chủ quản tổ chức thi NAT-TEST phía Nhật Bản. 
Thời gian nhận kết quả: Sáng thứ 2, 4, 6 từ 8h00 - 11h00 sau khi có kết quả
 
 
 Print