Thông báo về việc trả kết quả kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 7/2019

Updated : 26/09/2019

VĂN PHÒNG KHOA TIẾNG NHẬT – HÀN – THÁI THÔNG BÁO THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT THÁNG 7/2019 CỤ THỂ NHƯ SAU:
- THỜI GIAN NHẬN: BUỔI SÁNG THỨ HAI, THỨ TƯ, THỨ SÁU (TỪ 8H00 ĐẾN 11H00)
- THỜI HẠN NHẬN: TỪ NGÀY 01/10 ĐẾN NGÀY 30/10/2019 (TRONG VÒNG 1 THÁNG KỂ TỪ NGÀY CÓ THÔNG BÁO)
- ĐIỀU KIỆN NHẬN: THÍ SINH XUẤT TRÌNH THẺ DỰ THI VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐỂ NHẬN KẾT QUẢ THI. 
 
ĐỀ NGHỊ THÍ SINH THỰC HIỆN THEO THỜI GIAN NHƯ TRÊN. NẾU QUÁ THỜI HẠN, VPK SẼ KHÔNG GIẢI QUYẾT.
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN.
 
                                                                                                   Đà Nẵng, ngày 26 tháng 09 năm 2019
                                                                                     VĂN PHÒNG KHOA TIẾNG NHẬT – HÀN – THÁI
SĐT liên hệ: 02363 699341
 
 Print