THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT NĂM 2019

Updated : 08/07/2019

I/ ĐĂNG KÝ DỰ THI:
1/ JLPT THI NGÀY 1/12/2019 (ĐĂNG KÝ TỪ NGÀY 13/8/2019 ĐẾN 6/9/2019)
3/ TOPJ THI THÁNG 7 (VÌ NGHỈ HÈ NÊN TRƯỜNG KHÔNG TỔ CHỨC)
4/ TOPJ THI NGÀY 22/9/2019 (ĐĂNG KÝ TỪ 13/8/2019 ĐẾN 20/9/2019)
5/ NATTEST THI THÁNG 8 (VÌ NGHỈ HÈ NÊN TRƯỜNG KHÔNG TỔ CHỨC)
6/ NATTEST THI NGÀY 20/10/2019 (ĐĂNG KÝ TỪ 13/8/2019 ĐẾN 20/9/2019)
 
II/ TRẢ KẾT QUẢ:
1/ JLPT THI THÁNG 12/2018 : Hạn trả kết quả là trong vòng 1 tháng kể từ khi có thông báo có Giấy chứng nhận kết quả thi từ Nhật gửi về, đề nghị thí sinh lưu ý đến nhận kết quả đúng thời hạn, nếu quá thời hạn TS liên hệ trực tiếp để trình bày lý do, Khoa xem xét trường hợp có thể trả kết quả sau.
2/ TOPJ THI THÁNG 5/2019: Hạn trả kết quả là từ ngày 8/6/2019 đến 8/7/2019, trong vòng 1 tháng kể từ khi có thông báo có Giấy chứng nhận kết quả thi từ Nhật gửi về, theo qui định của Cơ quan TopJ nếu quá hạn TS không đến lấy, kết quả sẽ bị hủy, đề nghị TS lưu ý.
3/ NATTEST THI THÁNG 6/2019: Hiện nay kết quả và Giấy chứng nhận đỗ Ban tổ chức phía Nhật chưa gửi về, nên đề nghị TS liên hệ trước qua điện thoại, nếu Giấy chứng nhận kết quả đã được phía Nhật gửi về đề nghị TS đến nhận, thời hạn trong vòng 1 tháng (vào các buổi sáng thứ 2,thứ 4, thứ 6 từ 8h đến 11h). Đối với kết quả các kỳ thi trước, theo qui định của Cơ quan tổ chức Nattest, nếu quá 3 đợt thi tiếp theo TS không đến nhận kết quả sẽ bị hủy, đề nghị TS lưu ý.
 
TRÂN TRỌNG.
VĂN PHÒNG KHOA TIẾNG NHẬT – HÀN – THÁI
SĐT LIÊN HỆ: 0236-3699341;0905231000-0905260082
 
 Print