10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2020

10 dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng năm 2020

Updated : 14/01/2021

Năm 2020, vượt qua thách thức, khó khăn do đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ, phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ và tâm huyết của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, Đại học (ĐH) Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.