Chương trình Tập huấn trực tuyến Giảng viên huấn luyện sử dụng các phần mềm học trực tuyến thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

Chương trình Tập huấn trực tuyến Giảng viên huấn luyện sử dụng các phần mềm học trực tuyến thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

Updated : 12/07/2020

 
Thực hiện nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, trong 2 ngày 7-8/7/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN đã phối hợp với Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức chương trình Tập huấn giảng viên huấn luyện sử dụng các phần mềm thuộc Đề án Ngoại ngữ cho gần 130 giảng viên đến từ 10 đơn vị bồi dưỡng. Nội dung chương trình tập huấn bao gồm Hướng dẫn sử dụng khóa học trực tuyến với học liệu General Connected English, hướng dẫn sử dụng khóa học trực tuyến với học liệu MyTime English, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai.
 
Chương trình tập huấn được triển khai trực tuyến qua phần mềm MS TEAMS
 
Phát biểu chỉ đạo tại chương trình tập huấn, bà Nguyễn Thị Mai Hữu - Trưởng ban Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đánh giá cao nỗ lực của Trường Đại học Ngoại ngữ trong công tác tiếp nhận hệ thống cũng như triển khai công tác tập huấn các khóa học trên hệ thống bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ trực tuyến do Bộ Giáo dục & Đào tạo đầu tư mà Trường Đai học Ngoại ngữ là đơn vị thụ hưởng.
 
Nhóm chuyên môn thực hiện tập huấn