Chương trình trao đổi học thuật và thực tập tại Thái Lan dành cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

Chương trình trao đổi học thuật và thực tập tại Thái Lan dành cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

Updated : 2024/03/27

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc tham gia các chương trình trao đổi học thuật và văn hóa như các chương trình thực tập tại nước ngoài là cần thiết và quan trọng đối với sinh viên, đặc biệt là các sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ. Nhận thức được vai trò quan trọng ấy, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN đã hợp tác với các trường trong khu vực, đặc biệt là các trường đại học ở Thái Lan tổ chức các chương trình trao đổi học thuật và thực tập cho sinh viên thuộc các chuyên ngành: ngôn ngữ Anh, tiếng Anh Thương mại, tiếng Anh Du lịch, tiếng Anh Biên - Phiên dịch, ngôn ngữ Thái Lan, Quốc tế học và nhiều ngành ngôn ngữ khác trong những năm gần đây.
 
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani (Thái Lan), Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức 02 đợt thực tập cho sinh viên năm cuối của các khoa. Đợt thực tập đầu tiên có sự tham gia của 54 sinh viên, diễn ra từ ngày 25/3 đến ngày 21/4. Đợt thực tập thứ hai 43 sinh viên tham gia, diễn ra từ ngày 24/4 đến ngày 19/5.
 
Chương trình thực tập bao gồm các hoạt động liên quan đến các kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm liên quan đến chuyên ngành của sinh viên. Cụ thể, sinh viên được bố trí thực tập tại các phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, phòng Ngôn ngữ & Văn hoá  và các phòng ban khác thuộc Trường Đại học Udon Thani. Bên cạnh đó các em cũng được bố trí thực tập tại một số doanh nghiệp liên quan đến du lịch và thương mại thuộc tỉnh Udon Thani. Ngoài các hoạt động liên quan đến thực tập, sinh viên trao đổi còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hoá như học võ Thái, múa Thái, nấu ăn và tham quan các cơ sở văn hoá tại tỉnh Udon Thani.
Một số hình ảnh tại chương trình: