Chương trình tư vấn lộ trình học tiếng Anh và thi thử nghiệm đánh giá năng lực tiếng Anh trên máy tính dành cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - ĐHĐN

Chương trình tư vấn lộ trình học tiếng Anh và thi thử nghiệm đánh giá năng lực tiếng Anh trên máy tính dành cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - ĐHĐN

Updated : 18/07/2020

Nhằm giúp cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng nắm được các yêu cầu về năng lực tiếng Anh đối với sinh viên và lộ trình học tiếng Anh đạt hiệu quả, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật tổ chức chương trình Tư vấn lộ trình học tiếng anh và thi thử nghiệm đánh giá năng lực tiếng anh trên máy tính dành cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - ĐHĐN trong các ngày 8 và 11/7/2020.

Tại buổi tư vấn, hơn 100 bạn sinh viên Trường Đại học đã được TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha - Phó Hiệu trưởng, ThS. Phạm Thị Thu Hương - Phó Trưởng khoa tiếng Anh chuyên ngành và ThS. Nguyễn Hữu Anh Vương - Phó Trưởng phòng Đào tạo tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về học tiếng Anh và lộ trình học tiếng Anh để vừa đảm bảo năng lực tiếng Anh để ra trường vừa đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ trong thời đại toàn cầu hóa.
 
TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha - Phó Hiệu trưởng, tư vấn lộ trình học tiếng Anh cho sinh viên
 
Ngay sau chương trình tư vấn, sáng 11/7, gần 100 sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật đã tham gia bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh miễn phí trên máy tính.
 
 
Bài thi sẽ giúp các bạn sinh viên xác định được năng lực tiếng Anh tại thời điểm hiện tại để từ đó Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật và Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục đồng hành cùng các bạn sinh viên nhằm đạt được năng lực tiếng Anh như mong muốn.