Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - ĐHĐN tiếp nhận dự án “Hệ thống bồi dưỡng năng lực Ngoại ngữ trực tuyến”

Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng - ĐHĐN tiếp nhận dự án “Hệ thống bồi dưỡng năng lực Ngoại ngữ trực tuyến”

Updated : 11/09/2018

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đang tiếp nhận và triển khai dự án “Hệ thống bồi dưỡng năng lực Ngoại ngữ trực tuyến”. Dự án có tổng kinh phí đầu tư lên đến 49 tỷ đồng này được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 bàn giao cho Nhà trường.

Xem chi tiết tại