Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng nhiệm kì 2020-2025

Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng nhiệm kì 2020-2025

Updated : 08/10/2020

Ngày 07/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị vinh dự đón PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ tham dự và chủ trì hội nghị, TS. Huỳnh Phương Nam - Phó trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức-Cán bộ-Đại học Đà Nẵng, ThS. Nguyễn Đức Tiến - Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, các thành viên Tổ công tác Đại học Đà Nẵng. Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ, có sự hiện diện của PGS.TS Trần Hữu Phúc - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng; TS. Đào Thị Thanh Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Long - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha - Phó Hiệu Trưởng cùng 251 cán bộ viên chức thuộc thành phần tham dự Hội nghị..
 
PGS.TS Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc thành lập Hội đồng trường đúng theo các quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Các ứng viên được giới thiệu để bầu vào Hội đồng trường nhiệm kỳ mới phải có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, có năng lực thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường; có kinh nghiệm trong hoạt động quản lý giáo dục đại học, hoạt động khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trường đại học. Đồng thời, PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng cũng khẳng định rằng những đồng chí đã được Hội nghị tín nhiệm bầu chọn sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ trong thời gian đến.
 
PGS.TS. Trần Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng thay mặt tập thể lãnh đạo trường trình bày Đề án nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025
 
Sau hơn 2 tiếng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và đúng quy trình bỏ phiếu bầu 15 thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. 15 thành viên được bầu chọn là những cá nhân ưu tú, tâm huyết, đại diện cho tập thể giảng viên, viên chức, người lao động trong trường và cộng đồng xã hội sẽ tích cực phát huy vai trò, năng lực và đưa ra những định hướng, chiến lược phát triển  phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng trong 5 năm đến.
 
 
 
Tin và bài viết liên quan: