Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ năm học 2020-2021

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ năm học 2020-2021

Updated : 28/11/2020

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Nhà trường trong năm học 2019 - 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, sáng ngày 27/11/2020 tại Hội trường A, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ, Viên chức năm học 2020-2021.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, TS. Nguyễn Thị Bích Thu - Phó Chủ tịch Công Đoàn Đại học Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, văn phòng, các ban chức năng thuộc Đại học Đà Nẵng. Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng có PGS. TS. Trần Hữu Phúc- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, TS. Đào Thị Thanh Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Nguyễn Văn Long, Phó Hiệu trưởng, TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha - Phó Hiệu trưởng và gần 200 đại biểu đại điện cho toàn thể cán bộ, viên chức của Nhà trường.
 
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm học 2020 - 2021 do PGS.TS. Trần Hữu Phúc trình bày. Báo cáo đã điểm lại những kết quả, thành tựu nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm trong năm học 2019 - 2020 đồng thời đưa ra những phương hướng trọng tâm trong năm học 2020 - 2021 ở tất cả các mặt công tác bao gồm:công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế, công tác hành chính, công tác sinh viên, quan hệ doanh nghiệp, thanh tra pháp chế, thi đua khen thưởng, công tác tài chính, cơ sở vật chất, phối hợp hoạt động của các tổ chức, đoàn thể,…
 
Báo cáo nhấn mạnh đến việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án, chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2035 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong việc cụ thể hoá, có lộ trình xây dựng hệ thống chỉ tiêu thực hiện các nhiệm vụ công tác của Nhà trường. Tiếp tục thực hiện, rà soát công tác tổ chức, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế phối hợp. Phương hướng trong năm học 2020-2021 cũng đề cập đến nội dung Bốn trụ cột của Nhà trường gồm: Đầu tư phát triển toàn diện các CTĐT theo định hướng ứng dụng đảm bảo chất lượng phù hợp nhu cầu của xã hội; tiếp tục nâng cao vị trí trong các bảng xếp hạng trong và ngoài nước; Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, hoạt động NCKH theo chuẩn quốc tế; Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học và các tổ chức quốc tế uy tín; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đổi mới cơ chế quản trị đại học; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ; Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng; Tập trung đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất và phục vụ đào tạo đúng chuẩn và chuyên nghiệp.
 
 
Ngoài báo cáo tổng kết năm học, Hội nghị cũng nghe các báo cáo về công tác tài chính, tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, tổng kết Hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị, tổng kết ý kiến góp ý tại Hội nghị của các đơn vị, báo cáo giải trình các mảng công tác của Thủ trưởng các đơn vị liên quan. Các báo cáo nhận được nhiều ý kiến góp ý từ cán bộ, giảng viên Nhà trường.
 
PGS.TS. Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Thay mặt lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, PGS.TS. Lê Thành Bắc phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao công tác tổ chức và cho rằng Hội nghị đã thể hiện được tính dân chủ và đoàn kết cao của tập thể CBVC Trường Đại học Ngoại ngữ. 
 
Cảm ơn các phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đại học Đà Nẵng cùng những góp ý của cán bộ, giảng viên nhà trường, PGS.TS. Trần Hữu Phúc khẳng định Nhà trường sẽ nghiên cứu các góp ý và đưa vào giải pháp thực hiện cho năm học 2020-2021. Theo đó, Hiệu trưởng Nhà trường cũng nhấn mạnh để Nhà trường có thể vượt qua những những khó khăn trong giai đoạn tới, bên cạnh những tư duy mới, sáng tạo mới, một yếu tố rất quan trọng chính là sự thống nhất, đồng lòng của toàn bộ cán bộ, giảng viên Nhà trường trong mọi hoạt động.
 
Hội nghị tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ, viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2020 - 2021. 
 
Giao ước thi đua năm học 2020-2021