Hội nghị giảng viên nghiên cứu khoa học Khoa tiếng Anh chuyên ngành 2020-2021

Hội nghị giảng viên nghiên cứu khoa học Khoa tiếng Anh chuyên ngành 2020-2021

Updated : 05/10/2020

Đào tạo và nghiên cứu khoa học là một trong hai hoạt động có mối quan hệ mật thiết, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của Nhà trường, trong đó việc giảng viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những giải pháp quan trọng, cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo. Nhận thức được vai trò quan trọng của nhiệm vụ này, chiều ngày 03/10/2020, Khoa tiếng Anh Chuyên ngành đã tổ chức Hội nghị giảng viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa tại Hội trường C303, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Với chủ đề chính của Hội nghi “Đổi mới phương thức dạy và học tiếng Anh chuyên ngành theo xu thế toàn cầu hóa”, 15 báo cáo khoa học của 21 báo cáo viên thuộc các nhóm nghiên cứu và các cá nhân (là giảng viên cơ hữu của Khoa ACN) đã được trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo đã đề cập đến nhiều chủ điểm nghiên cứu khác nhau như: dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Thương mại và Du lịch, Ngôn ngữ học,  kiểm tra đánh giá NLNN tiếng Anh của người học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ, ..v..v..
 
Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đào Thị Thanh Phượng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao những thành quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sự đồng bộ, sự khởi sắc, có nhiều điểm sáng như đề tài cấp Bộ, công bố quốc tế và trong nước, sinh viên nghiên cứu khoa học tăng đều,…Trong thời gian tới, Nhà trường mong muốn Khoa tiếp tục phát huy hơn nữa để công tác nghiên cứu khoa học được lan toả đến tất cả giảng viên và sinh viên, nội dung nghiên cứu đi vào chiều sâu và chiều rộng.

Sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chủ nhiệm Khoa, sự chuẩn bị chu đáo của  Ban Tổ chức Hội nghị, tinh thần làm nghiên cứu khoa học của  các giảng viên, các nhóm nghiên cứu cùng ý thức ham học hỏi các em sinh viên trong Khoa đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Khoa tiếng Anh chuyên ngành năm học 2020-2021.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị: