Hội nghị rà soát quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2019-2024 và giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2020-2025

Hội nghị rà soát quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2019-2024 và giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2020-2025

Updated : 09/10/2020

Sáng ngày 07/10/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị rà soát quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2019-2024 và giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ giai đoạn 2020-2025.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Hội nghị vinh dự đón PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ tham dự và chủ trì hội nghị, TS. Huỳnh Phương Nam - Phó trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức-Cán bộ-Đại học Đà Nẵng, ThS. Nguyễn Đức Tiến - Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, các thành viên Tổ công tác Đại học Đà Nẵng. Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ, có sự hiện diện của PGS.TS Trần Hữu Phúc - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng; TS. Đào Thị Thanh Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Long - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha - Phó Hiệu Trưởng cùng các cán bộ chủ chốt thuộc thành phần tham dự Hội nghị.
 
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Nhà trường. Vì vậy, sự quan tâm, lựa chọn, giới thiệu những người đủ đức, đủ tài để Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà Trường thực hiện công tác bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn lực cán bộ lãnh đạo tương lai là vô cùng quan trọng góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường ngày càng lớn mạnh.
 
 
 
 
Đại biểu bỏ phiếu quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng Trường