Khai giảng Lớp tập huấn “Implementing ELTeach Program to Teachers of English”

Khai giảng Lớp tập huấn “Implementing ELTeach Program to Teachers of English”

Updated : 15/03/2017

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 phân công, sáng ngày 14/03/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp với tổ chức National Geographic Learning khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng giảng viên tiếng Anh cốt cán về chương trình giảng dạy năng lực sử dụng tiếng Anh trong lớp học “Implementing ELTeach Program to Teachers of English”.

Ban Tchc tng hoa cho ging viên lp tp hun.
 
PGS.TS. Nguyn Văn Long - Phó Hiu trưởng Nhà trường phát biu.
 
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Văn Long - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực sử dụng tiếng Anh trong lớp học đối với giáo viên. Thầy Phó Hiệu trưởng khẳng định khóa học này là rất cần thiết và sẽ giúp ích rất nhiều cho các học viên trong quá trình giảng dạy.
 
TS. Lê Thị Giao Chi - Trưởng Khoa Sư phm Ngoi ngphát biu.
 
TS. Lê Thị Giao Chi - Trưởng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ phát biểu thêm: “Năng lc sdng tiếng Anh trong lớp hc là mt trong nhng cấu phần quan trọng trong chương trình bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh. Khóa hc ln này được tchc nhm trang bcho đội ngũ ging viên ct cán ca Trường Đại hc Ngoi ng- Đại hc Đà Nẵng các kiến thức và knăng cần thiết trong vic tchc và trin khai bi dưỡng năng lc sdng tiếng Anh trong lớp hc cho giáo viên phổ thông các cấp ở các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.”
 
Ông Paul Grainger - Giám đốc phụ trách chương trình đến từ National Geographic Learning đang ging dy.
 
 
Khóa tập huấn do ông Paul Grainger - Giám đốc phụ trách chương trình đến từ National Geographic Learning trực tiếp giảng dạy. Tại buổi tập huấn, 24  giảng viên cốt cán của Trường Đại học Ngoại ngữ được nghe giảng viên trình bày về các kỹ năng, phương pháp sử dụng tiếng Anh trong lớp học, tìm hiểu về phương pháp và cách thức triển khai chương trình ELTeach của National Geographic Learning. Đây là chương trình đã được triển khai thành công cho hơn 5.000 giáo viên tiếng Anh phổ thông từ 56 tỉnh thành Việt Nam và 19.000 giáo viên từ 23 quốc gia trên thế giới. Đồng thời, các học viên cũng được tham gia trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến nhằm vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.
 
Chp hình lưu nim.
 
Sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng, các giảng viên cốt cán của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng sẽ là những huấn viên hướng dẫn giáo viên tiếng Anh phổ thông tại các trường phổ thông trên toàn quốc về năng lực sử dụng tiếng Anh trong lớp học, kết hợp giữa bồi dưỡng trực tuyến và trực tiếp.