Lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Updated : 23/11/2020

Sáng ngày 18/11/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng công bố quyết định Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025. TS. Đào Thị Thanh Phượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường.

 
Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025
 
Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng có 15 thành viên. Trong số đó có 5 thành viên ngoài trường (2 thành viên là đại diện doanh nghiệp), 1 thành viên đại diện sinh viên.
 
 
Thay mặt Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Tân Chủ tịch Hội đồng Trường TS. Đào Thị Thanh Phượng trân trọng cám ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của các cấp và tập thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên của Nhà trường, đồng thời bày tỏ quyết tâm Hội đồng Trường sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, phối hợp cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo Nhà trường hoàn thành xuất sắc sứ mệnh và phát huy truyền thống tốt đẹp. Hội đồng trường sẽ làm tốt chức năng quản trị nhà trường, đảm bảo nhà trường hoạt động hiệu quả, theo đuổi sứ mạng và hiện thực hóa tầm nhìn, tuân thủ và giữ vững giá trị cốt lõi, triết lý mà nhà trường đã tạo dựng đưa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.
 
Tặng hoa cảm ơn các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-2019
 
Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025