Phát hành Chuyên trang về Đại học Đà Nẵng (số tháng 11/2021) trên Báo Đà Nẵng và Báo điện tử Đà Nẵng

Phát hành Chuyên trang về Đại học Đà Nẵng (số tháng 11/2021) trên Báo Đà Nẵng và Báo điện tử Đà Nẵng

Updated : 17/11/2021

Chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tăng cường phối hợp truyền thông về giáo dục và đào tạo, thể hiện vai trò, trách nhiệm xã hội của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước, được sự chỉ đạo của Giám đốc ĐHĐN, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN tiếp tục phối hợp với Báo Đà Nẵng thực hiện và phát hành Chuyên trang về ĐHĐN (số tháng 11/2021) có nội dung trọng tâm về Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN trên Báo Đà Nẵng và Báo Điện tử Đà Nẵng (số 7698 ra ngày 17/11/2021, thứ Tư).