Sôi nổi chương trình “Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2019” tại Đà Nẵng

Sôi nổi chương trình “Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2019” tại Đà Nẵng

Updated : 06/10/2019

Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN tại Đà Nẵng 2019 (MAS2019) là chương trình học thuật dành cho học sinh - sinh viên tổ chức định kỳ 2 năm một lần với mục đích tạo sân chơi học thuật cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, cũng như các trường Đại học, Cao đẳng và học sinh các trường Trung học Phổ thông tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Xem chi tiết tại