Trải nghiệm thực tập tại Đại học Rajabhat Udon Thani, Thái Lan của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

Trải nghiệm thực tập tại Đại học Rajabhat Udon Thani, Thái Lan của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

Updated : 2023/05/23

Trong khoảng thời gian từ ngày 19/4/2023 đến ngày 13/5/2023, 55 sinh viên khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, Khoa Tiếng Anh, khoa Quốc tế học và Tổ Tiếng Thái Lan đã tham gia chương trình thực tập tại Đại học Rajabhat Udon Thani, Thái Lan.

Trong thời gian thực tập một tháng tại trường, sinh viên đã có cơ hội được tham gia thực tập tại các đơn vị của Đại học Rajabhat Udon Thani như Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Ngôn ngữ và Văn hoá cùng với nhiều phòng, khoa khác. Ngoài việc thực tập làm việc, sinh viên còn tham gia vào các hoạt động ngoại khoá và trao đổi văn hoá với giảng viên, sinh viên và cộng đồng địa phương Thái Lan. Được Ban lãnh đạo và giảng viên của Đại học Rajabhat Udon Thani đánh giá cao, sinh viên tham gia thực tập đã chứng tỏ khả năng tiếng Anh tốt và các kỹ năng mềm khác. Sinh viên rất hứng khởi với những trải nghiệm, kiến thức và kỹ năng tích lũy được trong suốt thời gian thực tập. Chương trình thực tập đa dạng, thú vị và hữu ích mà trường đã tổ chức đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn về điểm mạnh và hạn chế của bản thân, nhận thức sự quan trọng của kiến thức và kỹ năng giao tiếp đa văn hoá cũng như vai trò của ngoại ngữ trong sự phát triển và thành công nghề nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và đặc biệt là sự hội nhập quốc tế của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
 
Chương trình thực tập nước ngoài này là một phần của chương trình đào tạo mà Nhà trường đã tổ chức dành cho sinh viên học chương trình chất lượng cao trong các ngành Ngôn ngữ Anh và Quốc tế học.
 
Một số hình ảnh tại chương trình: