Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đón sinh viên trở lại giảng đường học tập

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đón sinh viên trở lại giảng đường học tập

Updated : 01/03/2021

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng chống dịch đã được Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tích cực triển khai để chào đón các em sinh viên, học viên trở lại trường học tập vào sáng ngày 01/3/2021.

Khi dịch virus corona vừa xuất hiện ở Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ đã ngay lập tức thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch. Ban chỉ đạo đã theo sát các hướng dẫn của Bộ Y Tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng để cập nhật diễn biến dịch và có các phương án phối hợp, phòng tránh dịch. 
 
Do diễn biến của dịch virus Covid-19, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng đã tạm dừng các hoạt động dạy học trực tiếp trên lớp đến hết tháng 2/2021. Trong thời gian nghỉ, học sinh sinh viên vẫn học tập trực tuyến trên các hệ thống. Bên cạnh các hoạt động học trực tuyến, Trường Đại học Ngoại ngữ đã triển khai thường xuyên các biện pháp nhằm phòng chống dịch, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để đón học sinh sinh viên trở lại trường học tập. Công tác vệ sinh, khử trùng phòng học, chuẩn bị các trang thiết bị thiết yếu, đáp ứng điều kiện vệ sinh phòng, chống dịch khi sinh viên trở lại học tập trung là việc làm được Nhà trường đặc biệt chú trọng. Vệ sinh và tẩy trùng các phòng học, trang thiết bị, mở cửa để thông thoáng phòng học là những công việc được làm thường xuyên.