Đảm bảo chất lượng giáo dục

Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
 
Chi tiết xem tại file đính kèm

Các tin khác: