Khảo thí

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BỔ SUNG CHO KỲ THI KTHP HK1/2019-2020 ĐỐI VỚI KHÓA 2016,2017,2018

Thời gian nhận đơn: từ ngày 8.7.2020 đến hết ngày 14.7.2020
HP môn chung nộp đơn tại Phòng Khảo thí &ĐBCLGD
HP môn riêng nộp đơn tại văn phòng các Khoa
 

Các tin khác: