Công tác sinh viên

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT.

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT

MẪU BÀI THI TẠI LINK NÀY: https://goo.gl/XPJhkC

BÀI VIẾT GỬI VỀ EMAIL: info@ilan.it
Thời hạn nộp bài:
Từ 20/01/2017 đến hết ngày 01/03/2017

Mọi thông tin cập nhật qua trang chủ của Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật JLAN: http://www.ilan.jp hoặc trang Facebook của Hiệp hội: www.facebook.com/ilan.test

 
THÔNG TIN CHI TIẾT
 
 
 

Các tin khác: