Đào tạo

Hoãn lịch thi cấp chứng chỉ tiếng Anh ngày 14-15/3/2020 do dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Đại học Đà Nẵng tại công văn số 799/ĐHĐN-VP ngày 05/3/2020 cho sinh viên, học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học, tránh tụ tập đông người đến hết ngày 15/3/2020 do dịch Covid-19 . Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thông báo hoãn tổ chức thi năng lực tiếng Anh cấp chứng chỉ quốc gia vào ngày 14-15/3/2020.

Thông tin hướng dẫn cụ thể đã được gửi qua email cá nhân của thí sinh.

Mọi thông tin xin liên hệ phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ theo số điện thoại 0236.3699335.

Trân trọng

 

Các tin khác: