Đào tạo

Kết quả phúc khảo thi Đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 21 -22/12/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ -Đại học Đà Nẵng thông báo Kết quả phúc khảo thi Đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5, đợt thi ngày 21 -22/12/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
 
Thí sinh tra cứu kết quả phúc khảo tại đường link: 
 
 

Các tin khác: