Đào tạo

Thông báo đã có chứng chỉ năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 12.3.2023

Mời thí sinh đến nhận chứng chỉ vào các buổi sáng thứ Hai, Tư, Sáu từ 8h00 đến 11h00 tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 
Lưu ý: Thí sinh nộp lại 01 bản CCCD photo có công chứng , đem theo bản gốc CCCD để đối chiếu thông tin khi đến nhận chứng chỉ
 

Các tin khác: