Đào tạo

Thông báo: đã có chứng chỉ năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 18.4.2021

Đã có chứng chỉ năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 18.4.2021 
Mời thí sinh đến nhận chứng chỉ vào các buổi sáng thứ Hai, Ba, Tư, từ 8h00 đến 11h00 tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Lưu ý: Thí sinh nộp lại 01 bản chứng minh nhân dân photo có công chứng , đem theo bản gốc CMND để đối chiếu thông tin khi đến nhận chứng chỉ
 

Các tin khác: