Đào tạo

Thông báo danh sách thi, lịch tập huấn và thi năng lực tiếng Anh ngày 28/03/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thông báo  lịch tập huấn và thi năng lực tiếng Anh ngày 28/03/2021 như sau: 

Thời gian tập huấn trước thi: 8h00, Sáng ngày 27/3/2021, phòng C303, trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng 

  

Thời gian thi: 

- Ca sáng: thí sinh có mặt lúc 6h45, Sáng ngày 28/3/2021 

- Ca chiều: thí sinh có mặt lúc 13h15, Chiều ngày 28/3/2021 

tại phòng C201,trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng 

Danh sách thi, phòng thi, số báo danh (thí sinh theo dõi cập nhật trên website: ufl.udn.vn) 

Lưu ý: 

- Thí sinh xuất trình CMND hoặc giấy tờ  tuỳ thân có ảnh 

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân,    

- Thí sinh không mang theo tư trang cá nhân, tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác (kể cả ví tiền, bút viết, đồng hồ và điện thoại di động và các phương tiện thu phát,...) vào khu vực thi. 

- Thực hiện theo đúng các nội quy, yêu cầu hướng dẫn làm bài thi  (bậc 2 và bậc 3-5) trên máy tính ở địa chỉ: http://ufl.udn.vn/huongdanvstep

 

Danh sách thi:

 

 

Các tin khác: