Đào tạo

Thông báo gia hạn lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 15-16/4/2023

Căn cứ tình hình thực tế, số lượng thí sinh đăng ký thi ngày 15-16/4/2023 không đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo đến các thí sinh đã đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 15-16/4/2023 về việc gia hạn đợt thi này sang đợt thi ngày 13-14/5/2023. 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo cho thí sinh đăng ký thi ngày 15-16/4/2023 liên hệ Nhà trường qua số điện thoại Phòng Đào tạo: 0236.3699335, email: daotao@ufl.udn.vn hoặc Phòng Kế hoạch - Tài chính: 0236.3699336 để nhận lại lệ phí thi (đối với thí sinh không gia hạn) hoặc gia hạn sang đợt thi ngày 13-14/5/2023. 

 Trân trọng./.

 

Các tin khác: