Đào tạo

Thông báo Lịch thi và tập huấn trước khi thi đánh giá năng lực tiếng Anh đợt thi ngày 28/01/2024.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi và tập huấn trước khi thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 28/01/2024

Thời gian tập huấn trước thi: 16h00, ngày 27/01/2024 (thứ Bảy), tại Hội trường A, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng  

Thời gian thi: ngày 28/01/2024, cụ thể như sau: 

Ca thi buổi sáng: thí sinh có mặt lúc 7h00, ngày 28/01/2024 (Chủ Nhật) tại phòng chờ HC201 

Ca thi buổi chiều: thí sinh có mặt lúc 13h15, ngày 28/01/2024 (Chủ Nhật) tại phòng chờ HC201  

Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, 131 Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. 

Hình thức thi: Thi trên máy tính. 

Lưu ý:  

- Thí sinh xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh,  

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân,     

- Thí sinh không mang theo tư trang cá nhân, tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác (kể cả ví tiền, bút viết, đồng hồ và điện thoại di động và các phương tiện thu phát,...) vào khu vực thi.  

- Thực hiện theo đúng các nội quy, yêu cầu hướng dẫn làm bài thi (bậc 3-5) trên máy tính ở địa chỉ: 

http://ufl.udn.vn/huongdanvstep 

 

Danh sách thi, số báo danh, phòng thi được thông báo trên website: 

http://ufl.udn.vn trước ngày 25/01/2024 (Thí sinh lưu ý danh sách thi và phòng thi buổi sáng và buổi chiều). 

 Đề nghị thí sinh có đăng ký tham gia dự thi theo dõi trên website của Nhà trường. 

 Trân trọng./. 

 

Các tin khác: