Đào tạo

Thông báo về việc không tổ chức thi khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 16-17/6/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng xin thông báo đến các thí sinh đăng ký thi khảo sát năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày 16-17/6/2020 cụ thể như sau:

           - Không tổ chức thi vào ngày 16-17/6/2020;

- Lý do: số lượng thí sinh đăng ký thi không đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức.

Nhà trường thông báo cho thí sinh đăng ký thi ngày 16-17/6/2020 liên hệ Nhà trường qua số điện thoại Phòng Đào tạo: 0236 3699335, email: daotao@ufl.udn.vn hoặc Phòng Kế hoạch - Tài chính: 0236 3699336 để nhận lại lệ phí thi hoặc chuyển sang đợt thi tiếp theo.

Nhà trường sẽ thông báo lịch thi của các đợt tiếp theo đến thí sinh trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.

 
 

Các tin khác: