Khảo thí

LỊCH THI CHÍNH THỨC KỲ THI KTHP - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

THÔNG BÁO
 
Hiện nay Phòng KT & ĐBCL GD đã hoàn thành việc xếp lịch thi sau khi nhận được phản hồi của các Khoa về các yêu cầu đối với từng học phần của Khoa.
 
Dưới đây là lịch thi chính thức:
 
1. Bản cập nhật trực tiếp: http://daotao.ufl.udn.vn/PageLichThiKH.aspx (xem tương tự cho các kỳ thi KTHP các năm tiếp theo)
 
2. Lịch thi dưới dạng MS Excel đã kèm các phòng thi NÓI KNT (KHOA ANH, ACN, QTH, SPNN)  xin mời Thầy, Cô và các em SV xem Tại đây
 
Lưu ý: Một số Phòng thi có ít SV (từ lớp CLC học ghép, SV học cải thiện....) được ghép phòng thủ công nên SV tìm phòng thi trong bản Excel trên đây.
 
Trân trọng./.
 
Phòng KT & ĐBCL GD
 

Các tin khác: