Khảo thí

Lịch thi kỳ thi thi KTHP (HK2-2017-2018) SV khóa 2015, 2016 toàn trường và SV K2014 Khoa Nga, SPNN

Để chủ động trong việc theo dõi và cập nhật thông tin về lịch thi, xin mời CB, SV theo dõi lịch thi chính thức đã được cập nhật tại địa chỉ dưới đây:
 
1. Bản cập nhật trực tiếp (bao gồm danh sách Phòng thi) : http://daotao.ufl.udn.vn/PageLichThiKH.aspx (Chưa có lịch thi NÓI KNT B2.4 và C1.4)
 
2. Lịch thi bản Excel được download/xem tại link này. (Đã xếp thêm lịch thi NÓI KNT B2.4 và C1.4)
 
3. Bản Scanned download tại đây. (Đã xếp thêm lịch thi NÓI KNT B2.4 và C1.4)
 
Xin mời thư ký các Khoa nhận sách cho SV ký tên tại Phòng KT & ĐBCL GD từ chiều ngày 25/04/2018; tại phòng KT & ĐBCL GD.
 
SV lưu ý giờ thi, đặc biệt các HP môn chung có 2 ca thi.
 

Các tin khác: