Đào tạo

[CHUẨN ĐẦU RA] - Danh sách thi cấp độ B1 tiếng Anh, tiếng Việt, cấp độ A2: Tiếng Hàn, Nhật, Trung, Pháp, Thái Lan ngày 19.3.2017.

 
Thời gian: sáng 6h45 có mặt, chiều 13h30 có mặt
Ghi chú:  
Tiếng Việt và A2 tiếng: Trung, Thái Lan thi các môn trắc nghiệm, viết và Nói vào buổi sáng ngày 19.3.2017.
-  A2 tiếng Pháp  thi các môn trắc nghiệm, viết và Nói vào buổi chiều ngày 19.3.2017.
 
Chú ý:
-  Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh                      
- Thí sinh không được mang điện thoại và các phương tiện thu phát ...vào khu vực thi
- Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ và bút xóa trong bài thi.
 

Các tin khác: