Nghiên cứu khoa học

Thông báo số 3 Hội thảo Quốc gia liên ngành năm 2021

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế trân trọng kính gửi đến Quý Thầy, Cô Thông báo số 3 với một số thông tin chính thức về Hội thảo như sau:  

  • Thời gian: Ngày 01-02/10/2021 
  • Cách thức tổ chức: Do tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên Hội thảo sẽ chuyển qua hình thức trực tuyến. BTC sẽ thông tin cụ thể đến đại biểu tham dự sau khi đã đăng ký. 
  • Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo: 

TT 

Nội dung 

Thời hạn 

Nộp tóm tắt báo cáo 

05/7/2021 

(*Thay cho thời hạn cũ là 15/6/2021) 

Thông báo chấp thuận tóm tắt báo cáo 

15/7/2021 

Hạn cuối đăng ký và nộp lệ phí tham dự 

15/8/2021 

Phiên tiền Hội thảo 

01/10/2021 

Hội thảo chính thức 

02/10/2021 

Nộp toàn văn báo cáo (để in kỷ yếu Hội thảo) 

30/11/2021 

  • Thông tin về đăng ký tham dự và gửi bài:  

Báo cáo tóm tắt và toàn văn xin gửi về địa chỉ email: hoithao2021@ufl.udn.vn  

Đại biểu tham dự xin đăng ký theo đường link: https://tinyurl.com/4mbdvhbz  

hoặc https://forms.gle/3WDNCPFbrGJDvnedA  

 

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin mời xem tại file đính kèm (bản cứng được gửi tại hộc công văn của Quý đơn vị). 

Trân trọng./. 

 
 

Các tin khác: